Hãy cảm ơn những lúc bạn gặp khó khăn, bởi nếu không có khó khăn, bạn sẽ không có cơ hội để hiểu mình và trải nghiệm cuộc sống.

Good Morning

Lời Bài Hát Good Morning

Lời Bài Hát Good Morning


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Good Morning:

In my good good morning
I’m up before the sun can bring,
Early morning, and everyone
Like a shiny thing.

All my angels appear
Before my window saying
"good morning"
In my good morning

In my good, good morning
I feel before my thoughts all spring.
Am i conscious or
Is this my unconscious being
No more like a dream than a
God before my conscious saying
"good morning" in my good morning?

In my good, good morning
I’m up before the sun can bring,
Early morining, and everyone like a shiny
Thing.
No more like a dream, then a god before
My conscious saying
"good morning" in my good morning.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất