Có những chuyện bạn biết rất rõ nhưng lại không thể nói ra. Bởi một khi đã phơi bày, chẳng ai là người vui vẻ cả…

Good Morning

Lời Bài Hát Good Morning

Lời Bài Hát Good Morning


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Good Morning:

In my good good morning
I’m up before the sun can bring,
Early morning, and everyone
Like a shiny thing.

All my angels appear
Before my window saying
"good morning"
In my good morning

In my good, good morning
I feel before my thoughts all spring.
Am i conscious or
Is this my unconscious being
No more like a dream than a
God before my conscious saying
"good morning" in my good morning?

In my good, good morning
I’m up before the sun can bring,
Early morining, and everyone like a shiny
Thing.
No more like a dream, then a god before
My conscious saying
"good morning" in my good morning.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất