Có những chuyện bạn biết rất rõ nhưng lại không thể nói ra. Bởi một khi đã phơi bày, chẳng ai là người vui vẻ cả…

Good Girl

Lời Bài Hát Good Girl

Lời Bài Hát Good Girl


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Good Girl:

I’m going be a good girl
So everybody loves me
I’m gonna do what they say
Let them chose the games that we play

Good girl, good girl
Gonna be a good girl
Good dog, good girl
Gonna be a good girl

I’m gonna smile til it hurts
So everybody loves me
I’ll bend over backwards
Swallow all my angry words

Good girl, good girl
Better be a good girl
Good dog, good girl
Gonna be a good girl

Good girl, good girl
Better be a good girl
Good dog, good girl
Gonna be a good girl

All i want is for everyone to love me
All i want is for everyone to love me

I’ll get down on my knees
I’ll say pretty pretty pretty please

Good girl, good girl
Better be a good girl
Good dog, good girl
Gonna be a good girl

Good girl, good girl
Better be a good girl
Good dog, good girl
Gonna be a good girl

Good girl, good girl
Better be a good girl
Good dog, good girl
Gonna be a good girl

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất