Tình yêu là xứ sở đầy bí ẩn mà tất cả chúng ta, mỗi người một chiếc thuyền riêng, đang giương cao buồm lao tới. Trên thuyền mình, mỗi người chúng ta đều là thuyền trưởng, nên ta sẽ đưa thuyền đến cùng một đích bằng nhũng nẻo đường riêng.

Good Advices

Lời Bài Hát Good Advices

Lời Bài Hát Good Advices


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Good Advices:

When you greet a stranger look at his shoes
Keep your money in your shoes put your trouble behind
When you greet a stranger look at her hands
Keep your money in your hands put your travel behind
Who are you going to call for, what do you have to say
Keep your hat on your head home is a long way away
At the end of the day, I’ll forget your name
I’d like it here if I could leave and see you from a long way away

When you greet a stranger, look at her shoes
Keep you memories in your shoes, put your travel behind
Who are you going to call for, what do you have to say
Keep your hat on your head
Home is a long way away
At the end of the day, when there are no friends
When there are no lovers, who are you going to call for
What do you have to change

A familiar face a foreign place I forget your name
I’d like it here if I could leave and see you from a long way away
Who are you going to call for, what do you have to say
Keep your hat on your head
Home is a long way away

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất