Trên thế giới có 6 tỉ người. Anh nhớ em bởi vì 5,999,999,999 người còn lại không thể nào thay thế một người đặc biệt như em.

Gone Crazy

Lời Bài Hát Gone Crazy

Lời Bài Hát Gone Crazy


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Gone Crazy:

Come back and be
Come back for free
Come back and stay child
Have you gone crazy
Molly, it must be fine
It seems so dreamy to be sublime
Molly has gone to Spain
Has gone with Venus to watch the rain

And it seems that’s not the place where you belong
And it seems that’s not the place where you belong
When there’s no sun and there’s no moon
And there’s no stars child have you gone crazy

Come back and be
Come back for free
Come back and stay child
Have you gone crazy
Molly it must be fine
It seems so dreamy to be sublime
And Molly the whippoorwill
Has gone to space boy, she is there still
When there’s no sun and there’s no moon
And there’s no stars child have you gone crazy

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất