Bạn thân rất ít khi giận nhau, một khi đã giận nhau thì rất khó để làm lành. Một thời gian sau đó có đứa giả nai bắt chuyện trước, đứa còn lại trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Golden Slumbers/carry That Weight (medley)

Lời Bài Hát Golden Slumbers/carry That Weight (medley)

Lời Bài Hát Golden Slumbers/carry That Weight (medley)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Golden Slumbers/carry That Weight (medley):

(from the disney album for our children; peformed by jackson browne & jennifer warnes)

Once there was a way to get back homeward
Once there was a way to get back home
Sleep, pretty darling, do not cry
And i will sing a lullaby
Golden slumbers fill your eyes
Smiles awake you when you rise
Sleep pretty darling do not cry
And i wil sing a lullaby

Once there was a way to get back homeward
Once there was a way to get back home
Sleep, pretty darling, do not cry
And i will sing a lullaby
Golden slumbers fill your eyes
Smiles awake you when you rise
Sleep pretty darling do not cry
And i wil sing a lullaby

Oh, you’re gonna carry that weight
Carry that weight a long time
Oh, you’re gonna carry that weight
Carry that weight a long time

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất