Trên thế giới có 6 tỉ người. Anh nhớ em bởi vì 5,999,999,999 người còn lại không thể nào thay thế một người đặc biệt như em.

Give Me A Kiss (just One Sweet Kiss)

Lời Bài Hát Give Me A Kiss (just One Sweet Kiss)

Lời Bài Hát Give Me A Kiss (just One Sweet Kiss)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Give Me A Kiss (just One Sweet Kiss):

Baby just one sweet kiss,
Honey from your sweet lips
Baby just one sweet kiss,
Honey from your sweet lips
That’s all i want, that’s all i need
I’m satisfied

Baby just one of your smiles
You know makes it all worthwhile
Baby just one of your smiles
You know makes it all worthwhile

We could go walking down the lane
Together hand in hand
But if you think
That it’s gonna rain
We’ll stay at home
And listen to the band

Baby just one sweet kiss
Honey from your sweet lips
Baby just one of your smiles
You know makes it all worthwhile
That’s all i want, that’s all i need
I’m satisfied.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất