Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai trái tim, làm người ta nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn.

Give It Up

Lời Bài Hát Give It Up

Lời Bài Hát Give It Up


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Give It Up:

tell me the secrets of your soul
give it up and let go

give it up
give it all
give it up
give it all
give it up
give it all
give it up
give it all

i give you it all
i couldn’t give you more if i tried
i give you my love
i give you everything i feel inside
i give you my life
it isn’t a lie
i tell only the truth
i give you my love
i think i’d even die for you

surrender your love
surrender your love to me
surrender your love
surrender your love to me

tell me the secrets of your soul
give it up and let go

i give you my love
i couldn’t give you more if i tried
i give you it all
i give you everything i feel inside
i give you my life
it isn’t a lie
i tell only the truth
i give you my love
i think i’d even die for you

surrender your love
surrender your love to me
surrender your love
surrender your love to me

give it up
give it all
give it up
give it all
give it up
give it all
give it up
give it all

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất