Đừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn, chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi. Với thế giới bạn chỉ là một cá nhân nhưng đối với một ai đó, bạn là cả thế giới

Girl in a Box

Lời Bài Hát Girl in a Box

Lời Bài Hát Girl in a Box


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Girl in a Box:

I’ve got a girl in a box,
Keep her under my bed, it sure must get hot in the summertime.
I get her out when there’s nothing else to do.
When there’s nothing on TV, when I can’t see you.
Wife don’t mind if I give her a child.
My wife don’t mind, she thinks it’s pretty wild.
I’ve got this girl in a box, I got a girl in a box.

I’ll keep her ’till the day,
I’ll keep her ’till the day,
I’ll keep her ’till the day that I die

And I hope I die in the nighttime
With my TV on and a beer in my hand and you by my side.

I got a girl in a box,
We play games, I’m anything I’m not,
But I wanna’ be, yeah, I wanna be.
She’ll be a slut, or a dirty little whore
Or the girl next door or my bride instead
Or I’ll cut off her head,
If I want to, yeah, I want to.

I’ll keep her ’till the day,
I’ll keep her ’till the day,
I’ll keep her ’till the day that I die.
I’ve got a girl in a box.
I’ve got a girl in a box.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất