Thế giới bạn không bước vào được thì đừng cố chen vào, làm khó người khác, lỡ dở mình, hà tất chứ?

Get a Job

Lời Bài Hát Get a Job

Lời Bài Hát Get a Job


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Get a Job:

I’ve been wasting my life for 19 years.
I’m tired of sitting around,
Watching football and drinking beer.
I don’t want to go to work.
Pushed around by a fuckin jerk.
I don’t wanna do anything.
But my life is in a rut.
An education I gave up.
I don’t want to do anything.

Oh yeah! I’m going out to get a job.
I’m gonna rise up to the top.
I’m gonna make a million dollars.
A couple years have gone by,
I feel I’m getting old.
Nothing to do with my life.
I’m just a loser with nowhere to go

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất