Em nhớ anh khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, bởi anh là người em muốn chia sẻ. Em nhớ anh khi điều gì đó làm em sầu não, bởi anh là người rất hiểu em. Em nhớ anh khi em cười và khóc, bởi em biết anh có thể giúp em nhân lên nụ cười vào lau đi nước mắt. Lúc nào em cũng nhớ anh, nhưng em nhớ anh nhất khi em thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau.

Ganja Breed

Lời Bài Hát Ganja Breed

Lời Bài Hát Ganja Breed


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Ganja Breed:

(Chorus x2)
Man a ganja breed
Me get high pon me chronic til me eye dem a bleed
De coke head a nah we speed
Ah just me ways inna me weed and me fire me need

Well it is the best ces
Man a request we chop it up
And pon de safe dem boy will put it
Inna de pipe and smoke it up
Inna me chest, bless it eleviated de stress
Me conquer and conquess dat come me way
Me say me conquer all test
Dem a thief and dem a murda through dem days
De coke head dem a try fi turn de place inna a mess
De weed a gimme de vibes
A dat me haffi confess
Chico come and sing it out
And tell dem the rest yo

(Chorus x2)

Yo we nuh want nuh junkie friend no
Yo no see say ah so monkey dem yo
Den thief ya heart, dem thief ya coke
Dem thief de US dollar note
And when ya check it out de whole a dem a yo-yo
Blaze de chalice and blaze de fire now
Dutty de cup change de load and pass it now
Watch it Babylon a pass
De weed me nah go mass
Because me no say dat me bun it anyway ohh.

(Chorus x2)

Yo check it
Well it has de best cess
Man a request we chop it up
And pon de safe dem boy will put it
Inna de pipe and smoke it up
Inna me chest, bless, it is eleviate de stress
Me conquer any conquess
Whey come me way say me conquer all test
Dem a thief and dem a murda through dem days
De coke head dem a try to turn de place inna a mess
De weed a gimme me vibe me haffi tell and confess
Chico man me tell ya come fi tell dem de rest yo

(Chorus x2)

We nuh want nuh junkie friend no
Yo no see say ah so monkey dem yo
Dem thief ya heart dem thief ya coke
Dem thief de US dollar note
And when ya check it out de whole a dem a yo-yo
Blaze de chalice and blaze de fire now
Dutty de cup load it up and pass it now
Watch it Babylon a pass
And we know we nah go mass
So we wait because ah bun it anyway ohh.

(Chorus x2)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất