Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.

Fussing And Fighting

Lời Bài Hát Fussing And Fighting

Lời Bài Hát Fussing And Fighting


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Fussing And Fighting:

Why’s this fussing and a-fighting?
I wanna know, Lord, I wanna know
Why’s this bumping and a-boring?
I wanna know, Lord, I wanna know now

We should really love each other (love each other)
In peace and harmony (peace and harmony), ooh
Instead, we’re fussing and fighting (fussing and fighting)
And them workin’ iniquity (… iniquity)

Why’s this fussing and a-fighting?
I wanna know, Lord, I wanna know (… know), I wanna know now
Why’s this cheating and backbiting?
(I wanna know …) I wanna know, oh, Lord, I wanna know now

(Stop your fussing and fighting, stop your fussing and fighting)

(Stop your fussing and fighting, stop your fussing and fighting)

We should really love each other (love each other)
In peace and harmony (peace and harmony)
Instead, instead, we’re fussing and fighting (fussing and fighting)
Like we ain’t supposed to be (… supposed to be), tell me why

Why’s this fussing and a-fighting?
I wanna know, Lord, I wanna know, someone, please
Why’s this (… bumping and …) bumping and boring?
(I wanna …) I wanna know (… I wanna know), Lord, tell me now …

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất