Có những chuyện bạn biết rất rõ nhưng lại không thể nói ra. Bởi một khi đã phơi bày, chẳng ai là người vui vẻ cả…

From The Bottom Of My Lonely Heart

Lời Bài Hát From The Bottom Of My Lonely Heart

Lời Bài Hát From The Bottom Of My Lonely Heart


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát From The Bottom Of My Lonely Heart:

(howard houston)
Producer for bonnie: howard houston

They say love is blind
But you are always on my mind
I’ll never, never feel this way again
It’s hard for me to say
To tell you why i feel this way
I’ll never, never feel this way again

I wouldn’t try to fool you
It’s you i give my love to

* from the bottom of my lonely heart
Every moment that we spend apart
Baby, i promise you my love
From the bottom of my lonely heart

Just for you – no matter where you are
Baby, i promise you my love

Love hurts – so they say
This time – love is here to stay
I’ll never, never feel this way again
It’s all clear to me
That loving you is all i need
I’ll never, never feel this way again

*repeat

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất