Bạn bè có nhiều kiểu khác nhau. Có kiểu chơi hợp gu, có kiểu có thể cùng tâm sự hết lòng với nhau, có kiểu giúp đỡ tương trợ nhau. Nếu như có người có thể làm được tất cả những điều trên, và nhiều năm không hề rời xa bạn… thì người đó có lẽ chính là đứa bạn thân thật sự của bạn đấy.

Frankies First Affair

Lời Bài Hát Frankies First Affair

Lời Bài Hát Frankies First Affair


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Frankies First Affair:

Frankie, didn’t I tell you
You’ve got the world
In the palm of your hand
Frankie, didn’t I tell you they’re running
At your command
You know the tricks
As if they’re your invention
It wasn’t your intemntion
Frankie to fall in the trap you made
Oohh it’s a crying shame, Mmm
You left a trail of destruction
Heart breaker you know now
They really did care cause it’s your first affar
Frankie, didn’t I tell you that the lion
Would come in for the kill
Frankie, didn’t I say he had power
Over your sweet skill
So where is the laughter
You spat right in their faces
Didn’t I tell you frankie
That you might run out of races
Oohh it’s a crying shame, Mmm
You couldn’t win the game
Heart breaker this time (this time)
It’s your first affar
Frankie, frankies first affair (it’s your turn to cry)
Frankie, frankies first affair
It’s your turn to cry
It’s a crying shame
Heartbreaker
You know now they really did care
Cause it’s your first affair
Frankie, frankies first affair
Frankie, frankies first affair
wha da an dee da do, wha da an dee da do
(It’s your turn to cry it’s your turn to cry)
wha da an dee da do, wha da an dee da do
(It’s your turn to cry it’s your turn to cry)
Don’t you realise they really really really did care
The parties over
Now you discover
It’s your turn to cry
And don’t you realise
Ooh, it’s the toughest thing, yes it is, yes it is
The party’s over, it’s your turn to cry
wha da an dee da do, wha da an dee da do
Mmmmm
wha da an dee da do, wha da an dee da do
it’s your first affair

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất