Độc thân cũng tốt, yêu đương cũng được. Tất cả chỉ là một giai đoạn nào đó trong cuộc đời bạn. Không phải hâm mộ những người xung quanh thì cũng đừng bất mãn với hiện tại. Cho dù có ai đó bên cạnh hay không, phía trước có lời hứa cùng phấn đấu vì một mục tiêu nào đó hay không, mọi cung bậc cảm xúc trong cuộc sống đều cần chính bản thân trải nghiệm qua và đúc kết. Sống đúng thì mỗi giai đoạn đều sẽ trở thành một bản ngã tốt hơn của chính bạn. Trưởng thành không chỉ đơn giản là để thoát khỏi cảnh độc thân mà là khiến cho bản thân có thể trải nghiệm tất cả những việc gì "có khả năng".

Forever Young

Lời Bài Hát Forever Young

Lời Bài Hát Forever Young


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Forever Young:

(b. dylan)

May god bless
And keep you always
May your wishes all come true
May you always do for others
And let others do for you

May you build a ladder to the stars
And climb every road
And may you stay forever young

May you grow up to be righteous
May you grow up to be true
May you always know the truth
And see the light surrounding you

May you always be gracious
Stand upright and be strong
And may you stay
Stay forever young

Forever young
Forever young
May you stay forever young

May your hands always be busy
May your feet always be swift
May you have a strong foundation
With the winds changing shift

May your heart always be joyful
May your song always be sung
And may you stay

Forever young
Forever young
Stay forever young
Stay forever young

Stay
Stay forever young
Forever young
Forever young

Stay forever young

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất