Em nhớ anh khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, bởi anh là người em muốn chia sẻ. Em nhớ anh khi điều gì đó làm em sầu não, bởi anh là người rất hiểu em. Em nhớ anh khi em cười và khóc, bởi em biết anh có thể giúp em nhân lên nụ cười vào lau đi nước mắt. Lúc nào em cũng nhớ anh, nhưng em nhớ anh nhất khi em thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau.

Fly To Me Angel (aka Sweet Sweet Angel)

Lời Bài Hát Fly To Me Angel (aka Sweet Sweet Angel)

Lời Bài Hát Fly To Me Angel (aka Sweet Sweet Angel)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Fly To Me Angel (aka Sweet Sweet Angel):

Oh my angel
Sweet sweet angel
Come to me swiftly
Its night so still

The dawn bus come swiftly
I’ve been gone so long
Your face is so lovely
Its makes my faith strong

My hands are unsteady
I’m so far from home
Just tell me, angel,
I’m never alone


(i write them and then i forget them)
…(oh yeah)

Lay with me angel
Speak not a word
Your body is so slender
Like the wings of a bird

Fly from me angel
You see a dawn’s a cuup (??)
I’ll be with you angel
On the wings of a song

Yodel–ohh–oie
Yodel–ohh–oie–de–you
Yodel–ohh–oie–de–you–ahh
Yodel–ohh–tii-oie–de–you–ahh
Ahhhh ooooo

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất