Tình yêu là xứ sở đầy bí ẩn mà tất cả chúng ta, mỗi người một chiếc thuyền riêng, đang giương cao buồm lao tới. Trên thuyền mình, mỗi người chúng ta đều là thuyền trưởng, nên ta sẽ đưa thuyền đến cùng một đích bằng nhũng nẻo đường riêng.

Fly To Me Angel (aka Sweet Sweet Angel)

Lời Bài Hát Fly To Me Angel (aka Sweet Sweet Angel)

Lời Bài Hát Fly To Me Angel (aka Sweet Sweet Angel)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Fly To Me Angel (aka Sweet Sweet Angel):

Oh my angel
Sweet sweet angel
Come to me swiftly
Its night so still

The dawn bus come swiftly
I’ve been gone so long
Your face is so lovely
Its makes my faith strong

My hands are unsteady
I’m so far from home
Just tell me, angel,
I’m never alone


(i write them and then i forget them)
…(oh yeah)

Lay with me angel
Speak not a word
Your body is so slender
Like the wings of a bird

Fly from me angel
You see a dawn’s a cuup (??)
I’ll be with you angel
On the wings of a song

Yodel–ohh–oie
Yodel–ohh–oie–de–you
Yodel–ohh–oie–de–you–ahh
Yodel–ohh–tii-oie–de–you–ahh
Ahhhh ooooo

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất