Cuộc sống có quyền đẩy bạn ngã nhưng ngồi đó than khóc hay đứng dậy và tiếp tục là quyền của bạn.

Five Men Were Killed Today

Lời Bài Hát Five Men Were Killed Today

Lời Bài Hát Five Men Were Killed Today


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Five Men Were Killed Today:

Five men were killed today,
Leaving five wives as widows.
Six men they tried to kill.
Maybe one will live to raise his son.
I’ve tried so hard
To tell you what went wrong.
Been fighting for so many years
For something so very wrong.
When will man ever learn
That happiness is his to be earned?

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất