Em nhớ anh khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, bởi anh là người em muốn chia sẻ. Em nhớ anh khi điều gì đó làm em sầu não, bởi anh là người rất hiểu em. Em nhớ anh khi em cười và khóc, bởi em biết anh có thể giúp em nhân lên nụ cười vào lau đi nước mắt. Lúc nào em cũng nhớ anh, nhưng em nhớ anh nhất khi em thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau.

First of the gang to die

Lời Bài Hát First of the gang to die

Lời Bài Hát First of the gang to die


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát First of the gang to die:

you have never been in love
untill you’ve seen the stars
reflect in the reservoirs
and you have never been in love
until you’ve seen the dawn rise
behind the home for the blind
we are the pretty petty thieves
and your standing on our streets
where Hector was the first of the gang
with a gun in his hand
and the first to time
the first of the gang to die/oh my
Hector was the first of the gang
with gun in his hand
and the first to do time
the first of the gang to die/oh my
you have never been in love
until you’ve seen sunlight thrown
over smashed human bone
we are the pretty petty thieves
and your standing on our streets
where Hector was the first of the gang
with a gun in his hand
and the first to do time
the first of the gang to die
such a silly boy
Hector was the first of the gang
with a gun in his hand
and a bullet in his gullet
the first lost lad under the sod
and he stole from the rich and the poor
and the not-very-rich
and the very poor
and he stole all hearts away

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất