Thành thật có thể không mang lại nhiều bạn bè nhưng nó luôn mang lại những người bạn đúng nghĩa.

Fireplace

Lời Bài Hát Fireplace

Lời Bài Hát Fireplace


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Fireplace:

Crazy crazy world crazy crazy times
Crazy crazy world crazy crazy times
Hang up your chairs to better sweep
Clear the floor to dance
Shake the rug into the fireplace

Crazy crazy world crazy crazy times
Crazy crazy world crazy crazy times
Hang up your chairs to better sweep
Clear the floor to dance
Sweep the floor into the fireplace

Hang up your chairs to better sweep
Clear the floor to dance
Throw the chairs into the fireplace

Hang up your chairs to better sweep
Clear the floor to dance
Throw the walls into the fireplace

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất