Bốn thời kỳ của tình yêu: Sinh ra trong vòng tay của sự nhầm lẫn, lớn lên dưới sự bao bọc của khát vọng, chuyện trò với yêu thương và chết ngộ độc vì ghen tuông.

Fire

Lời Bài Hát Fire

Lời Bài Hát Fire


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Fire:

Alright, now dig this, baby
You don’t care for me, I don’t a-care about that
Got a new fool, ha, I’d like to laugh at
I have only one burning desire,
let me stand next to your fire
Hey (BV=Let me stand next to your fire)
Let me stand next to your fire
(BV=Let me stand next to your fire)
Whoa, let me stand, baby, (BV=Let me stand next to your fire),
Let me stand, (BV=Let me stand next to your fire), Yeah, baby
Listen here, baby, and stop actin’ so crazy
You say your mom ain’t home,
it ain’t my concern, Just a-play with me
and you won’t get burned, I have only one itchin’ desire,
let me stand next to your fire
Msssst, yeah (BV=Let me stand next to your fire)
Let me stand, baby
(BV=Let me stand next to your fire)
Let me stand
(BV=Let me stand next to your fire)
Oh, let me stand
(BV=Let me stand next to your fire)
Ow!, Ahh, move over, Rover
and let Jimi take over,
Yeah, you know what I’m talk(in’) about
Yeah, get on with it, baby, Ow, Yeah
Thats what I’m talkin’ about, Now dig this
Ha!, Now listen, baby
You try to give me your money,
you better save it, babe
Save it for your rainy day
I have only one burnin’ desire,
let me stand next to your fire, ha
Ow (BV=Let me stand next to your fire)
Uh, let me stand
(BV=Let me stand next to your fire)
Oh, let me stand, baby
(BV=Let me stand next to your fire)
I ain’t gonna do you no harm
(BV=Let me stand next to your fire)
Ow, Yeah, You better move over, baby
I ain’t gonna hurt ya, baby
Ah, I ain’t talk(in’) with your ol’ lady
Ow, Ah, yes, this is Jimi talkin’ to you
Yeah, baby, Doooo

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất