Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người bạn biết lâu nhất. Đó là người đến với bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.

Feel U Up

Lời Bài Hát Feel U Up

Lời Bài Hát Feel U Up


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Feel U Up:

{b-side of partyman}

I’ve been diggin’ u 4 such a long time
U don’t even know that i’m alive
Something ’bout the way u walk just really blows my mind
Sorry but i’m sick of all this jive
Ok?

Let me touch your body baby
Let me feel u up
Come on baby, come on
Let me feel u up
Let me touch your body baby
Let me feel u up
Come on baby, come on
Let me feel u up

Something ’bout your body baby really get me hot
I’m sweating girl and it’s all because of u
I don’t want your credit cards or anything u got
Feel u up is all i wanna do
What do u say?

Let me touch your body baby
Let me feel u up
Come on baby, come on
Let me feel u up
Let me touch your body baby
Let me feel u up
Come on baby, come on
Let me feel u up

I ain’t looking 4 a 1 night stand
I only wanna feel u up
I don’t really wanna be your man
I only wanna feel u up

Physical attraction babe
It’s what it’s all about
Hot and cold reaction
Feel u up
Turn u out

Come on baby, come on
Let me feel u up
Come on baby, come on
Let me feel u up

What’s the verdict? i don’t like suspense
How can u resist my burning touch?
Something ’bout the way u walk just really blows my mind
I never wanted anything so much
Ok?

Let me touch your body baby
Let me feel u up
Come on baby, come on
Let me feel u up
Let me touch your body baby
Let me feel u up
Come on baby, come on
Let me feel u up

I’ve been diggin’ on u (4 such a long time)
I’ve been diggin’ on u (i’ve been diggin’ on u)
(i’ve been diggin’ on u)

Let me touch your body baby
Let me feel u up
Come on baby, come on
Let me feel u up

I ain’t looking 4 a 1 night stand
I only wanna feel u up
I don’t really wanna be your man
I only wanna feel u up

Feel u up sugar sugar
Sugar sugar

Let me touch your body baby, come on
Let me feel u up
Come on baby, come on
Let me feel u up
Let me touch your body baby, come on
Let me feel u up
Come on baby, come on
Let me feel u up

Let me touch your body baby, come on
Let me feel u up
Come on baby, come on
[*short version fades out here*]
Let me feel u up
Let me touch your body baby, come on
Let me feel u up
Come on baby, come on
Let me feel u up

What’s the verdict? we don’t like suspense
How can u resist my burning kiss

Feel u up, feel u up sugar sugar, huh

Let me touch your body baby come on
Let me feel u up

I ain’t looking 4 a 1 night stand
I only wanna feel u up
I don’t really wanna be your man
I only wanna feel u up

Physical attraction babe
That’s what it’s all about
Hot & cold reaction
Feel u up
Turn u up

I ain’t talking ’bout earning nothing baby
I only wanna feel u up
Let me touch your body baby

Let me touch your body baby
Let me feel u up
Come on baby, come on
Let me feel u up
Let me touch your body baby
Let me feel u up
Come on baby, come on
Let me feel u up

Yeah, let me feel u up

In time of trouble i’ll be right there on the double
Whatever u want, whatever u need
Oh, baby, u can count on me
’cause i’m a funky man, a funky man

I just wanna (feel u up)
I just wanna (feel u up)
Come on baby, come on
Let me feel u up

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất