Một người bạn thân không phải là nghe tất cả những chuyện mình nói mà là người không nói chuyện của mình với bất cứ ai.

Far Out

Lời Bài Hát Far Out

Lời Bài Hát Far Out


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Far Out:

I spy in the night sky don’t I
phoebe io elara leda callisto sinope
janus dione portia so many moons
quiet in the sky at night hot in the milky way

outside in

vega capella hadar rigel barnard’s star
antares aldebaran altair wolf 359
betelgeuse sun sun sun……………….

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất