Có những lúc, không có lần sau, không có cơ hội bắt đầu lại. Có những lúc, bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa.

Fallin’ Out

Lời Bài Hát Fallin' Out

Lời Bài Hát Fallin’ Out


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Fallin’ Out:

Now i lay me down to sleep
And dream of my treasure map
It shows me the place my maypole’s buried at
And i dream of all the fun i have
When my maypole comes out to play
Yeah, and i dream things i can’t say
Or i’ll get put away
So now, i better stop
Before i give them all away

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất