Tình yêu, vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng.Chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương, liệu có thể hiểu được người yêu không? Tình yêu, vốn là một sự trải nghiệm, nhưng mong ước bền lâu.

Factory Girl

Lời Bài Hát Factory Girl

Lời Bài Hát Factory Girl


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Factory Girl:

(m. jagger/k. richards)

Waiting for a girl who’s got curlers in her hair
Waiting for a girl she has no money anywhere
We get buses everywhere
Waiting for a factory girl

Waiting for a girl and her knees are much too fat
Waiting for a girl who wears scarves instead of hats
Her zipper’s broken down the back
Waiting for a factory girl

Waiting for a girl and she gets me into fights
Waiting for a girl we get drunk on friday night
She’s a sight for sore eyes
Waiting for a factory girl

Waiting for a girl and she’s got stains all down her dress
Waiting for a girl and my feet are getting wet
She ain’t come out yet
Waiting for a factory girl

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất