Nếu được trở lại, tôi sẽ hít sâu hơn nữa mái tóc của ngày đó, ngắm nhìn lâu hơn nữa khuôn mặt của ngày đó và chấp nhận đau hơn nữa để giữ ngày đó gần nhất có thể với thực tại hôm nay. Đáng tiếc, ngày đó, người đó, nghĩa là đã thôi không hẹn hò.

Explosivo

Lời Bài Hát Explosivo

Lời Bài Hát Explosivo


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Explosivo:

Climb upon my faithful steed,
Then we gonna ride,
gonna smoke some weed.
Climb upon my big-ass steed,
And ride, ride, ride.

Eeeee-eee-eee-eeeee-eeeee-eee-eee-eeeee-eeeee-eeeee-eeeee,
What’s the name of the song,
Explosivo!
Don’t know what it’s about,
But it’s good to go.
What’s the name of my girlfriend
I don’t know,
But she’s built like the shit
And she’s good to go, go,
She’s good to go,
She’s good to go.

We are fuelled by Satan,
Yes we’re schooled by Satan.
Fuelled by Satan!
Writin’ those tasty riffs
just as fast as we can.
Schooled by Satan!

We were the inventors
of the cosmic astral code.
We’ve come to blow you away,
We’ve come to blow your nose.
We’ve come to fuckin’ blow,
We’ve come to blow the show.
We’ve come to fuckin’ blow,
You know it, you know it!

Eeeee-eee-eee-eeeee-eeeee-eee-eee-eeeee-eeeee-eeeee-eeeee,
What’s the name of the song,
Explosivo!
Don’t know what it’s about
But it’s good to riddle-ah!

[spoken]
I am not one of you. I come from an ancient time.
I am known as The Kicker of Elves. I am also known as The Angel Crusher!

Explosivo.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất