Em nhớ anh khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, bởi anh là người em muốn chia sẻ. Em nhớ anh khi điều gì đó làm em sầu não, bởi anh là người rất hiểu em. Em nhớ anh khi em cười và khóc, bởi em biết anh có thể giúp em nhân lên nụ cười vào lau đi nước mắt. Lúc nào em cũng nhớ anh, nhưng em nhớ anh nhất khi em thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau.

Everything I’ve Known

Lời Bài Hát Everything I've Known

Lời Bài Hát Everything I’ve Known


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Everything I’ve Known:

Away, I see it’s going down
Today, Hoping in time,
Will bury all this pain
And will awake something inside

We pushed the plug too far inside
We tear our hearts out
Then we fight

Hey, I know feels like I lost everything
That I’ve known, I cannot survive alone
It feels like I’ve lost everything that I’ve known

Our lives, were good in everyway
too late, time after time
Our love just turned to hate
but we stayed by each others side

We pushed the plug too far inside
We tear our hearts out
Then we fight

Hey, I know feels like I lost everything
That I’ve known, I cannot survive alone
It feels like I’ve lost everything that I’ve known

I keep holding on, I feel I’m where I belong
Every time we fight, it feels so wrong
I feel so enslaved fuck my pride
Then we meet again

We pushed the plug too far inside
We tear our hearts out
Then we fight

Hey, I know feels like I lost everything
That I’ve known, I cannot survive alone
It feels like I’ve lost everything that I’ve known

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất