"Tuổi trẻ chính là vào lúc đối mặt với khó khăn vất vả, phải nỗ lực phấn đấu. Bạn nhất định phải tin tưởng, đằng sau mỗi sự nỗ lực phần thưởng luôn được tăng lên gấp bội. Cuộc sống ngày hôm nay là do sự quyết định của ba năm trước, nhưng nếu hôm nay bạn vẫn sống cuộc sống giống như ba năm trước, vậy thì ba năm sau bạn vẫn sẽ chỉ như vậy mà thôi." – 999 lá thư gửi cho chính mình | Miêu Công Tử.

Everything Is Automatic

Lời Bài Hát Everything Is Automatic

Lời Bài Hát Everything Is Automatic


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Everything Is Automatic:

Miss my head, miss my heart, miss my lungs
Be what you want to be
Watch what you want to see
Killed for fun
Down a hole, up a rope
Down some pills, up some hope
This karma machine only takes quarters
New age soldier, new age soldier

Everybody’s all right
Everything is automatic
And everybody’s all right
Everything is skin deep

Everybody’s all right
And everything is automatic
Everybody’s all right
And everything is skin deep, me

Say hey, say hey, say how ya doing
Say hey, say hey, say how ya doing

I miss my lazy boy
I miss my tv
I miss myself
Do you miss your lazy boy
Do you miss your tv
Do you miss yourself

Everybody’s all right
Everything is automatic
Everybody’s all right
Everything is skin deep

Everybody’s all right
Everything is automatic
Everybody’s’ all right
Everything is skin deep, me

It’s always what i wanted
It’s always what i wanted
It’s always what i

Killed for fun
It’s fucking funny don’t you think
One day you’ll decompose
And you wake up and those
Those birds are singing
Those birds are singing

It’s always what i wanted
It’s always what i wanted
It’s always what i
It’s always what i

Everything is skin deep

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất