Tình bạn luôn luôn là dầu xoa dịu tốt nhất cho nỗi đau vì thất vọng trong tình yêu.

Everybody Hurts

Lời Bài Hát Everybody Hurts

Lời Bài Hát Everybody Hurts


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Everybody Hurts:

When the day is long and the night, the night is yours alone,
when you’re sure you’ve had enough of this life, well hang on.
Don’t let yourself go, everybody cries and everybody hurts sometimes.

Sometimes everything is wrong. Now it’s time to sing along.
When your day is night alone, (hold on, hold on)
if you feel like letting go, (hold on)
when you think you’ve had too much of this life, well hang on.

Everybody hurts. Take comfort in your friends.
Everybody hurts. Don’t throw your hand. Oh, no. Don’t throw your hand.
If you feel like you’re alone, no, no, no, you are not alone

If you’re on your own in this life, the days and nights are long,
when you think you’ve had too much of this life to hang on.

Well, everybody hurts sometimes,
everybody cries. And everybody hurts sometimes.
And everybody hurts sometimes. So, hold on, hold on.
Hold on, hold on. Hold on, hold on. Hold on, hold on. (repeat & fade)
(Everybody hurts. You are not alone.)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất