Gặp nhau, quen nhau giữa biển người mênh mông chính là duyên, lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên chính là duyên. Gặp gỡ, là một kiếp nạn hạnh phúc, cũng là một nét đẹp sai lầm. Quên nhau, là một sự khởi đầu hoang mang, cũng là sự kết thúc trong trẻo. "

Erika With The Windy Yellow Hair

Lời Bài Hát Erika With The Windy Yellow Hair

Lời Bài Hát Erika With The Windy Yellow Hair


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Erika With The Windy Yellow Hair:

(spoken)
Erika with the windy yellow hair
Dancing through the day or moping by the stair
My joy to know my erika with the windy yellow hair

Yesterday i met her running home from school
Her face was tear stained, she didn’t know i knew
But i do, i do

Today she had a song to sing and a poem she knew
And with a kiss and a hug she dashed away, she had things to do
I do too, i do too

Lithesome child, i turn with care
When viewing you on step or stair
All my hope and love for you,
My erika of the windy yellow hair

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất