Bạn thân! Biết hết tất cả những chuyện mất mặt của bạn, nhưng vì hình tượng tốt đẹp của bạn mà giữ bí mật không hé nửa lời.

Eponine

Lời Bài Hát Eponine

Lời Bài Hát Eponine


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Eponine:

whoa my eponine, can’t you hear the words i sing?
can’t you hear the words i sing?
a crush can never be resolved
seems like every resolution ends in tragedy
singin’ whoa, my eponine

we swore we’d die to end this bolshevik
and now it’s time
time to put an end to all your woe

(whoa) my eponine, can’t you hear the words i sing?
can’t you hear the words i sing?

you can’t just let this world revolve
seems like every revolution ends in casualty
singin’ whoa oh oh oh my eponine

before you go, just these last words for you
i love you so
and love can bring an end to all your woe

(whoa) my eponine, can’t you hear the words i sing?
whoa my eponine, you can’t just let this world revolve
whoa my eponine, can’t you hear the words?
can’t you hear these words?
whoa my eponine, can’t you hear the words i sing?

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất