"An intelligent person is like a river, the deeper the less noise." Người thông minh giống như một dòng sông, càng sâu càng lặng lẽ.

Eden

Lời Bài Hát Eden

Lời Bài Hát Eden


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Eden:

Did you ever think of me,
As your best friend.
Did i ever think of you,
I’m not complaining.

I never tried to feel.
I never tried to feel.
This vibration.
I never tried to reach.
I never tried to reach.
Your eden.

(your eden. your eden.)

Did i ever think of you,
As my enemy.
Did you ever think of me,
I’m complaining.

I never tried to feel.
I never tried to feel.
This vibration.
I never tried to reach.
I never tried to reach.
Your eden.

(your eden. your eden.)

I never tried to feel.
I never tried to …
(your eden.)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất