Hãy dùng thái độ cam tâm tình nguyện để sống một cuộc sống an ổn.

Eden

Lời Bài Hát Eden

Lời Bài Hát Eden


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Eden:

Did you ever think of me,
As your best friend.
Did i ever think of you,
I’m not complaining.

I never tried to feel.
I never tried to feel.
This vibration.
I never tried to reach.
I never tried to reach.
Your eden.

(your eden. your eden.)

Did i ever think of you,
As my enemy.
Did you ever think of me,
I’m complaining.

I never tried to feel.
I never tried to feel.
This vibration.
I never tried to reach.
I never tried to reach.
Your eden.

(your eden. your eden.)

I never tried to feel.
I never tried to …
(your eden.)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất