Don’t cry over the past, it’s gone. Don’t stress about the future, it hasn’t arrived. Live in the present and make it beautiful Đừng khóc tiếc nuối cho những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đừng căng thẳng cho những việc chưa xảy ra trong tương lai. Hãy sống trọn vẹn ở thời điểm hiện tại và làm nó thật tươi đẹp

Eden

Lời Bài Hát Eden

Lời Bài Hát Eden


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Eden:

Did you ever think of me,
As your best friend.
Did i ever think of you,
I’m not complaining.

I never tried to feel.
I never tried to feel.
This vibration.
I never tried to reach.
I never tried to reach.
Your eden.

(your eden. your eden.)

Did i ever think of you,
As my enemy.
Did you ever think of me,
I’m complaining.

I never tried to feel.
I never tried to feel.
This vibration.
I never tried to reach.
I never tried to reach.
Your eden.

(your eden. your eden.)

I never tried to feel.
I never tried to …
(your eden.)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất