Bạn sẽ tìm thấy niềm vui khi giúp đỡ người khác bằng tất cả tấm lòng

Echidna’s Arf (of You)

Lời Bài Hát Echidna's Arf (of You)

Lời Bài Hát Echidna’s Arf (of You)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Echidna’s Arf (of You):

Frank zappa (lead guitar, vocals)
George duke (keyboards, synthesizer, vocals)
Tom fowler (bass)
Ruth underwood (percussion)
Jeff simmons (rhythm guitar, vocals)
Don preston (synthesizer)
Bruce fowler (trombone)
Walt fowler (trumpet)
Napoleon murphy brock (tenor saxophone, flute, lead vocals)
Ralph humphrey (drums)
Chester thompson (drums)
Debbie (background vocals)
Lynn (background vocals)
Robert camarena (background vocals)

Yeah, yeah, yeah, yeah,
Village…

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất