Đôi khi, không cẩn thận biết một số chuyện, mới phát hiện ra rằng những điều bản thân để tâm lại nực cười đến thế.

Easy To Remember

Lời Bài Hát Easy To Remember

Lời Bài Hát Easy To Remember


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Easy To Remember:

Lorenz hart / richard rodgers

Your sweet expression
The smile you gave me,
The way you looked when we meet
It’s easy to remember
But so hard to forget.
I hear you whisper,
"i’ll always lave you"
I know it’s over and yet
It’s easy to remember
But so hard to forget.

So i must dream
To have your hand caress me,
Fingers press me tight.
I’d rather dream
Than have the lonely feeling
Stealing through the nigh.

Each little moment
Is clear before me,
And though it brings me regret
It’s easy to remember
But so hard to forget.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất