Bạn cần sự hiểu biết và sáng tạo nên cuộc sống đã ban cho bạn đôi bàn tay và trí óc để khám phá và làm việc

Easter Parade

Lời Bài Hát Easter Parade

Lời Bài Hát Easter Parade


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Easter Parade:

In your easter bonnet, with all the frills upon it,
You’ll be the grandest lady in the easter parade.
I’ll be all in clover and when they look you over,
I’ll be the proudest fellow in the easter parade.
On the avenue, fifth avenue, the photographers will snap us,
And you’ll find that you’re in the rotogravure.
Oh, i could write a sonnet about your easter bonnet,
And of the girl i’m taking to the easter parade.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất