Chẳng có gì trở nên dễ dàng hơn. Chỉ là bạn trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi.

Earthbound Gypsy

Lời Bài Hát Earthbound Gypsy

Lời Bài Hát Earthbound Gypsy


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Earthbound Gypsy:

(norma tanega / white)

Trees that grow without ground
Young leaves that fall in spring
Ground hogs tell me play games
My games would reel the world
Ring around the pine tree
Smile a game around the sunsweep
Cry a game across the moonbeam
Across the earthbound gypsy

Flowers build a green wall
Blue flowers bloom in sand
People tell me play games
My games would reel the world
Ring around the seaweed
Ring your name around the sunsweep
Cry your name across the moonbeam
Tell the earthbound gypsy

Play your gypsy game in my world
Give your magic word to the people
Who live in the underground world without sun
In the world without moonbeams
The village down deep without

Purple leaves that seem red
Grape vines that smile in fall
Zebras tell me play games
My games would spill the world
Ring around the bean tree
Jump a game around the sunsweep, moonbeam
Magic earthbound gypsy
Jump the fence

Play your gypsy game in my world
Give your magic word to the people
Who live in the underground world without sun
In the world without moonbeams
The village down deep without

Purple leaves that seem red
Grape vines that smile in fall
Zebras tell me play games
My games would spill the world
Ring around the bean tree
Jump a game around the sunsweep, moonbeam

Magic earthbound gypsy
Jump the fence
Hah!

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất