Don’t cry over the past, it’s gone. Don’t stress about the future, it hasn’t arrived. Live in the present and make it beautiful Đừng khóc tiếc nuối cho những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đừng căng thẳng cho những việc chưa xảy ra trong tương lai. Hãy sống trọn vẹn ở thời điểm hiện tại và làm nó thật tươi đẹp

Dyin’ Diamond

Lời Bài Hát Dyin' Diamond

Lời Bài Hát Dyin’ Diamond


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Dyin’ Diamond:

Black wall weeping

When i go to see the king

Put my dyin’ diamond on

And the song in the honeybread

With my dyin’ diamond by and by…

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất