Trên thế giới có 6 tỉ người. Anh nhớ em bởi vì 5,999,999,999 người còn lại không thể nào thay thế một người đặc biệt như em.

Dust My Broom

Lời Bài Hát Dust My Broom

Lời Bài Hát Dust My Broom


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Dust My Broom:

Written by elmore james / josea.

I’m gettin’ up soon in the mornin’
I believe i’ll dust my broom
I’m gettin’ up soon in the mornin’
I believe i’ll dust my broom
I quit the best i’m lovin’
Now my friends can get in my room

I’m gonna write a letter, telephone every town i know
I’m gonna write a letter, telephone every town i know
If i don’t find her in mississippi
She be in east monroe i know

I don’t want no woman
Who wants every downtown man she meets
I don’t want no woman
Who wants every downtown man she meets
Man cause no good darlin’
They shouldn’t lie her on the street yeah

I believe, i believe my time ain’t long
I believe, i believe my time ain’t long
I ain’t gonna leave my baby
And break up my happy home

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất