Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người biết bạn lâu nhất. Đó là người đến bên cạnh bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.

Du Hast

Lời Bài Hát Du Hast

Lời Bài Hát Du Hast


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Du Hast:

Du
Du hast
Du hast mich

Du
Du hast
Du hast mich

Du hast mich
Du hast mich gefragt
Du hast mich gefragt
Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt

Willst du bis der Tod euch scheidet
treu ihr sein für alle Tage…

nein

Willst du bis zum Tod der Scheide
sie lieben auch in schlechten Tagen….

nein

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất