Bạn cần sức mạnh, nghị lực nên cuộc sống đã đặt ra những khó khăn nghịch cảnh để bạn vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn

Dressing Up

Lời Bài Hát Dressing Up

Lời Bài Hát Dressing Up


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Dressing Up:

Going under slowly
It never seems too late
Going under so slow
Dressing up to kiss
Dressing up to touch all this

I’m dressing up to dance all week
I’m dressing up to sleep

Dressing up to kiss
Dressing up to be all this

I could eat your face
I could eat all of you
Oh this night will never let me go…

Going under slowly
Never seems too late
Going under slow
You’ll pick me up again

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất