Những người bạn chân thành sẽ không bao giờ nổi giận khi ta gọi họ bằng biệt danh khó nghe, họ sẽ đặt lại cho ta những cái tên còn khó nghe hơn.

Dress You Up

Lời Bài Hát Dress You Up

Lời Bài Hát Dress You Up


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Dress You Up:

You’ve got style, that’s what all the girls say
Satin sheets and luxuries so fine
All your suits are custom made in London
But I’ve got something that you’ll really like

Chorus:

Gonna dress you up in my love
All over, all over
Gonna dress you up in my love
All over your body

Feel the silky touch of my caresses
They will keep you looking so brand new
Let me cover you with velvet kisses
I’ll create a look that’s made for you

(chorus)

Gonna dress you up in my love, in my love
All over your body, all over your body
In my love
All over, all over
From your head down to your toes

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất