Nếu được trở lại, tôi sẽ hít sâu hơn nữa mái tóc của ngày đó, ngắm nhìn lâu hơn nữa khuôn mặt của ngày đó và chấp nhận đau hơn nữa để giữ ngày đó gần nhất có thể với thực tại hôm nay. Đáng tiếc, ngày đó, người đó, nghĩa là đã thôi không hẹn hò.

Draw Me A Circle

Lời Bài Hát Draw Me A Circle

Lời Bài Hát Draw Me A Circle


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Draw Me A Circle:

Draw me a circle that’s perfectly round
One curving line, simple and fine
Now add two ears, and a lopsided nose,
And if you care, add some hair
Now draw two eyes and make them bright
Because they’ve just seen a beautiful sight
Sketch in a mouth with a radiant grin
One coming deep from within
You’ve drawn me a circle and now that you’re through,
It’s a picture of me after being with you…

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất