Bạn cần sự hiểu biết và sáng tạo nên cuộc sống đã ban cho bạn đôi bàn tay và trí óc để khám phá và làm việc

Downtime

Lời Bài Hát Downtime

Lời Bài Hát Downtime


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Downtime:

Oh, please help me, doctor, i’m about to lose my mind.
Just trying to pass the time, i’m about to lose my mind.
Anything goes away in time.

Oh, please help me, doctor, i’m about to lose my skin.
(sun is shining, sun is shining on my skin)
How will i keep my insides in, i’m about to lose my skin.
Everything runs away in time.

Can i turn and hold it down?
Make it stop spinnin’ around.

Oh, jesus, i’m about to lose my girl, i don’t need your word.
I count every hour.
Everything burns away in due time.
Ahhhhhhhhh!

I’m about to lose my mind, trying to pass the time
I’m about to lose my mind.
Everything falls away in time.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất