Tình yêu chỉ sống được nhờ đau khổ. Sống trong hạnh phúc, tình yêu sẽ chết dần chết mòn.

Don’t Smoke In Bed

Lời Bài Hát Don't Smoke In Bed

Lời Bài Hát Don’t Smoke In Bed


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Don’t Smoke In Bed:

I left a note on the dresser
And my old wedding ring
These few goodbye words
How can i sing

Goodbye, old sleepy head
I’m packing you in like i said
Take care of everything
I’m leaving my wedding ring

Chorus:
Don’t look for me
I’ll get ahead
Remember, darling
Don’t smoke in bed

Repeat chorus

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất