Những người bạn chân thành sẽ không bao giờ nổi giận khi ta gọi họ bằng biệt danh khó nghe, họ sẽ đặt lại cho ta những cái tên còn khó nghe hơn.

Don’t Forget Tonight, Tomorrow

Lời Bài Hát Don't Forget Tonight, Tomorrow

Lời Bài Hát Don’t Forget Tonight, Tomorrow


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Don’t Forget Tonight, Tomorrow:

Don’t forget tonight tomorrow though we may be far apart,
If you forget tonight tomorrow,
You’ll leave me with a broken heart.
Are your kisses only mine tomorrow,
Say you love me and you will be true.
And don’t forget tonight tomorrow,
Don’t forget that i’m love with you.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất