Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh/em, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.

Do You Wanna Go The Whole Way?

Lời Bài Hát Do You Wanna Go The Whole Way?

Lời Bài Hát Do You Wanna Go The Whole Way?


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Do You Wanna Go The Whole Way?:

Before we take off all our clothes and get close together /
Before it gets too serious both of us need to know /
Are we gonna go the whole awy this time? / This time?

Before all secrets are revealed old scars must heal or wither /
But it’s getting very late and I can’t wait anymore /
Are we gonna go the whole way this time /
Do you wanna go the whole way this time? / This time?

Do you wanna go the whole way now? / We’re taking it easy /
Do you wanna go the whole way, Babe? / Kick it in, kick it in slowly.

Do you wanna go the whole way this time? /
Do you wanna go the whole way for sure /
Do you wanna go the whole way this time? / This time? /
This time? / Do ya?

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất