Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người biết bạn lâu nhất. Đó là người đến bên cạnh bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.

Do It For The Rush

Lời Bài Hát Do It For The Rush

Lời Bài Hát Do It For The Rush


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Do It For The Rush:

Hey
Crawl out of that box now
Come on don’t stop
Climb a little higher till you hear the limb pop
Grab onto that knife with the palm of your hand
And when you hear the brakes squeal
Don’t jerk just stand
Yeah yeah

Don’t be a hero
Don’t do it to be tough
Throw back your head
Do it for the rush baby
Do it for the rush now
Hey come on come on rush baby
Do it for the rush now

Stand in the rain
Cause lightning always strikes twice
Walk in the dark
And lay your skin on the ice
Do what they do, not what they say
Cover your tracks while you’re running away
Yeah yeah

Now don’t be a hero
Don’t do it to be tough
Throw back your head
And do it for the rush baby
Do it for the rush now
Hey come on come on rush baby
Just do it for the rush now
Yeah
Don’t be a hero
Don’t do it to be tough
Throw back your head
And do it for the rush baby
Do it for the rush now
Ah come on rush baby
Ah come on rush now
Ah yeah yeah yeah
Ahh yeah yeah yeah
Rush baby, rush baby yeah
Come on rush baby yeah
Yeah yeah
Ah come on, come on, come on
Yeah do it for the rush now
Yeah do it for the rush baby
Yeah yeah yeah baby yeah
Do it for the rush baby
That’s all, that’s all
Do it for
Don’t do it to be, do it to be
Oh yeah
Do it for the rush now

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất