Tình yêu có khả năng giáo dục mạnh mẽ. Nó làm cho con người trở nên trong sáng hơn, chân thành hơn, thẳng thắn hơn, có yêu cầu xa hơn và nghiêm khắc hơn trong việc tuân thủ những tiêu chuẩn đạo đức của cuộc sống.

Dig Me

Lời Bài Hát Dig Me

Lời Bài Hát Dig Me


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Dig Me:

It’s here i sit and rust amid this ruin and rancor like tire irons
Toothy grills and car parts before me…the acid rain floods my
Floorboard, burns my pores, and rots my upholstry.. once i was
Worshipped, polished magnificently, now i lay in decay by the dirty
Angry bay…

I’m ready to leave
I wanna get out of here
I’m ready to ride away
I don’t want to die in here
I’m ready to ride

Mmy skin is metallic now, no longer an elegant powder blue… my body
Unhinged and sleeping in the jungle of motor block manifolds and metal
Relics… what was deluxe becomes debris, i never questioned loyalty,
But this dead end demolishes the dream of an open highway…

Dig me…but don’t…bury me

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất