"Tuổi trẻ chính là vào lúc đối mặt với khó khăn vất vả, phải nỗ lực phấn đấu. Bạn nhất định phải tin tưởng, đằng sau mỗi sự nỗ lực phần thưởng luôn được tăng lên gấp bội. Cuộc sống ngày hôm nay là do sự quyết định của ba năm trước, nhưng nếu hôm nay bạn vẫn sống cuộc sống giống như ba năm trước, vậy thì ba năm sau bạn vẫn sẽ chỉ như vậy mà thôi." – 999 lá thư gửi cho chính mình | Miêu Công Tử.

Dig

Lời Bài Hát Dig

Lời Bài Hát Dig


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Dig:

Dig bury me underneath
Everything that I am rearranging
Dig bury me underneath
Everything that i was slowly changing

I would love to beat the face,
Of any mother fucker that’s thinkin’ they can change me,
White knuckles grip pushing through for the gold,
If you’re wantin’ a piece of me i broke the mother fuckin’ mold,
I’m drowning in your wake
Shit rubbed in my face
Teething on concrete
Gums bleeding

Dig bury me underneath
Everything that i am rearranging
Dig bury me underneath
Everything that i was slowly changing

I struggle in violated space,
Sell out motherfuckers in the biz that try to fuck me,
Hang from their t’s rated p.g. insight,
I ain’t sellin’ my soul when there’s nothing to buy
I’m livid in my space
Pissing in my face
Fuck you while you try
To fuck me

Dig bury me underneath
Everything that i am rearranging
Dig bury me underneath
Everything that i was you ain’t fuckin’ changing me

Let me help you tie the rope around your neck,
Let me help to die you run right off the ledge,
Let me help you hold the glock against your head
Let me help you tie the rope around your neck,
Let me help to die you run right off the ledge,
Let me help you hold the glock against your head,
Let me help to chain the weights onto your legs
Get on the plank fuck

Dig bury me underneath
Everything that i am rearranging
Dig bury me underneath
Everything that i was slowly changing

Wish you were committing
Suicide suckin’ on a mother fuckin’ tailpipe
Dead man hanging from a tight rope
Limbless in the middle of a channel
Bomb’s away

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất