Đôi khi, rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song lại không thể thực lòng vui vẻ, đó là bởi vì, chúng ta quên tha thứ cho bản thân mình.

Devil In Her Heart

Lời Bài Hát Devil In Her Heart

Lời Bài Hát Devil In Her Heart


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Devil In Her Heart:

She’s got the devil in her heart
But her eyes they tantalize
She’s gonna tear your heart apart
oh her lips are really thrilling

I’ll take my chances
for romance is
So important to me
She’ll never hurt me
she won’t desert me
she’s an angel sent to me

She’s got the devil in her heart
no, no, this I can’t believe
She’s gonna tear your heart apart
no, no nay will she deceive

I can’t believe that she’ll ever ever go
Not when she hugs and says she loves me so
She’ll never hurt em
she won’t desert me
listen can’t you see

She’s got the devil in her heart
oh, no, no, no, this I can’t believe
She’s gonna tear your heart apart
no no nay will she deceive

Don’t take chances if your romance is
So important to you
She’ll never hurt me
She won’t desert me
she’s an angel sent to me

She’s got the devil in her heart
oh, no, no, no, no this I can’t believe
She’s gonna tear your heart apart
no, no nay will she deceive

She’s got the devil in her heart
No she’s an angel sent to me
She’s got the devil in her heart
No she’s an angel sent to me

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất