Tình yêu có khả năng giáo dục mạnh mẽ. Nó làm cho con người trở nên trong sáng hơn, chân thành hơn, thẳng thắn hơn, có yêu cầu xa hơn và nghiêm khắc hơn trong việc tuân thủ những tiêu chuẩn đạo đức của cuộc sống.

Depends

Lời Bài Hát Depends

Lời Bài Hát Depends


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Depends:

I don’t want to urinate on myself
I don’t want to urinate on anyone else
Well, I guess that really doesn’t matter anymore
Because I can’t control my bladder anymore

Well, I guess it all depends (undergarments)
Well, I guess it all depends (undergarments)

Step back in the light
No more soiled nights alone
But I guess I don’t have a care
Because there’s not a load in my underwear

I’m sick of offending everyone I meet (go, go, go, go)
I’m sick of crying myself to sleep on rubber sheets (go)
I had an accident today
I left a soil on a bus seat, I didn’t know what to say

But, I guess it all depends (undergarments)
Well, I guess it all depends (undergarments)

Step back into life (go, go)
No more soiled nights alone
Well, I guess that I don’t have a care
If I don’t have a load in my underwear

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất