Những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này không thể nhìn thấy hoặc thậm chí nghe thấy, chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.

Deep

Lời Bài Hát Deep

Lời Bài Hát Deep


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Deep:

Into your soul
Down you must go
Hope is not my name
Free your soul

Here among the lies
You realize
Pain is not the same
Free your soul

I’m ‘on take
Sex from love
I’m ‘on take
Human bone
I’m ‘on break
You alone
Free your soul

Deep in your eyes
Down you will slide
There it resides
In your soul

Deep down you go
Then you will know
Love is not my name
Damn your soul

I’m ‘on take
Sex from love
I’m ‘on take
Human bone
I’m ‘on break
You alone
Free you soul

I’m ‘on take
Sex from love
I’m ‘on take
Human bone
I’m ‘on break
You alone
Free your soul

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất